Upustvo za prezentaciju

Poziv za učešće

Važni datumi

  • Prijava i slanje radova po priloženom uputstvu:  29. septembar 2023. god.     9. oktobar 2023. god.
  • Obaveštenje o prihvatanju radova: 16. oktobаr 2023. god.
  • Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije: 23. oktobаr 2023. god.

Radovi

Krajnji rok za slanje radova, na srpskom ili engleskom jeziku, po uputstvu za pripremu, je 29.septembar 2023. godine     9. oktobar 2023 godine. Uputstvo za pripremu radova možete preuzeti ovde.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete se javiti na email spin2023@fon.bg.ac.rs. Radove pripremljene po uputstvu za autore slati na email adresu spin2023@fon.bg.ac.rs, ili kontaktirati sekretara Organizacionog odbora Jovanu Rakićević na email jovana.rakicevic@fon.bg.ac.rs. U naslovu mejla obavezno naznačiti naziv sekcije za koju se rad dostavlja.

Zbornik radova i časopisi

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova i/ili u zborniku apstrakata. Uslov objavljivanja rada je prethodno uplaćena kotizacija. Izabrani radovi, koji su izloženi na skupu, biće predloženi za objavljivanje u časopisima Menadžment (M24) i InfoM (M53). Radove koji su prihvaćeni za objavljivanje u navedenim časopisima biće potrebno prilagoditi uputstvima časopisa.

Kotizacija

Visina kotizacija za domaće i strane učesnike iznosi 12.500 dinara i za studente doktorskih studija iznosi 6.000 dinara. Zaposleni na Fakultetu organizacionih nauka, kao i studenti osnovnih i master studija FON-a su oslobođeni troškova kotizacije. Učesnici iz kompanija članica Privredne komore Srbije ne plaćaju kotizaciju. U cenu je uračunat PDV

  • Ukoliko ste fizičko lice informacije o uplati možete preuzeti ovde.
  • Ukoliko ste student doktorskih studija informacije o uplati možete preuzeti ovde.
  • Ukoliko učestvujete bez rada na skupu informacije o uplati možete preuzeti ovde.
  • Ukoliko ste pravno lice koje uplaćuje bez predračuna informacije o uplati možete preuzeti ovde.
  • Ukoliko ste pravno lice kome je potreban predračun informacije o uplati možete preuzeti ovde.
  • Ukoliko kotizaciju uplaćujete iz inostranstva u EUR informacije o uplati možete preuzeti ovde.

Mesto održavanja

Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd

Kontakt

Fakultet organizacionih nauka
Centar za operacioni menadžment
Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon: 011 39 50 830
Email: spin2023@fon.bg.ac.rs
http://spin.fon.bg.ac.rs