XIV SKUP PRIVREDNIKA I NAUČNIKA SPIN ’23

Beograd, 06-07. novembar 2023. godine

Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154, 11040 Beograd

Organizator skupa

UNIVERZITET U BEOGRADU

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

CENTAR ZA OPERACIONI MENADžMENT

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE – Privredna komora Beograda


Skup privrednika i naučnika (SPIN) je naučni i stručni skup koji od 2003. godine organizuje Centar za operacioni menadžment Univerziteta u Beogradu – Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Beograda.

Ovogodišnji, XIV Skup privrednika i naučnika SPIN ’23, posvećen je mogućnostima razvoja privrede zasnovanim na savremenim digitalnim rešenjima proisteklih iz sve ubrzanijeg razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija i veštačke inteligencije, kao i na zelenom razvoju koji omogućava odgovorno upravljanje prirodnim dobrima preko tranzicije sa neobnovljivih na obnovljive resurse, bez narušavanja ekosistemskog balansa na kojem se zasniva ljudsko blagostanje.

Tema skupa SPIN ’23 je „Digitalni i zeleni razvoj privrede“, a osnovni cilj skupa je diseminacija ideja, znanja, međunarodnih i nacionalnih dobrih praksi, iskustava učesnika skupa i predstavljanje mogućnosti i rešenja koja pruža digitalni i zeleni razvoj privrede. Skup predstavlja jedinstven nacionalni forum sa međunarodnim učešćem za diskusiju o aktuelnim pitanjima i razmenu najnovijih informacija i konkretnih rešenja koje operacioni menadžment može da ponudi međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj poslovnoj praksi.

Očekujemo učešće privrednika, menadžera, vladinih i drugih organizacija i institucija sa jedne strane, i učesnika iz akademskih krugova, istraživača i konsultanata sa univerziteta i naučnih instituta kako iz Republike Srbije, tako i sa vodećih naučnih i obrazovanih institucija iz regiona, sa druge strane. Aktivnosti skupa će se realizovati kroz okrugle stolove i plenarne sekcije, panel diskusije i tematske sekcije, na kojima će biti predstavljena najnovija saznanja o mogućnostima, izazovima, prednostima i rešenjima digitalnog i zelenog razvoja privrede.

Čast nam je da vas u ime Programskog i Organizacionog odbora pozovemo da svojim učešćem doprinesete uspehu XIV Skupa privrednika i naučnika SPIN ’23, a kroz prezentaciju rezultata vaših naučno-istraživačkih radova, učešća u panel diskusijama i prikaza primera vaše dobre poslovne prakse. Na ovaj način struka i akademija će doprineti odgovornom i neophodnom digitalnom i zelenom razvoju kako srpske privrede, tako i privrede regiona.

Predsednica Programskog odbora
prof. dr Nataša Petrović

Predsednik Organizacionog odbora
doc. dr Marko Ćirović