X SKUP PRIVREDNIKA I NAUČNIKA SPIN’15

Beograd, 05-06. novembar 2015. godine
Organizatori skupa

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
CENTAR ZA OPERACIONI MENADŽMENT
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE


Obaveštavamo Vas da će se X Skup privrednika i naučnika SPIN’15 održati 05. i 06.11.2015. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Izveštaj sa SPIN’15, objavljen u Magazinu Biznis. 


Poziv Predsednika Programskog odbora SPIN 2015

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, ove godine organizuje jubilarni, deseti Simpozijum privrednika i naučnika – SPIN15.

Predstavnici akademske zajednice, privrede, vlade i drugih relevantnih organizacija i institucija pozvani su da uzmu učešće na ovogodišnjem SPIN-u, u periodu od 05. do 06. novembra 2015. u Beogradu. Simpozijum se održava u Privrednoj komori Srbije, kao mestu koje ima posebnu misiju i ulogu u ostvarivanju susreta teorije i prakse.

Ovogodišnji skup nosi naziv INOVATIVNA REŠENJA OPERACIONOG MENADŽMENTA ZA REVITALIZACIJU PRIVREDE SRBIJE, sa ciljem povezivanja sa aktuelnim trenutkom u nauci i praksi, imajući u vidu neophodnost da se savremena rešenja koja se razvijaju u ovoj oblasti na najbolji način primene u našoj privredi – pre svega, u realnom sektoru. Široko je prihvaćen pristup po kome su inovacije i inovativnost jedan od ključnih pokretača konkurentnosti, od nivoa preduzeća, do nivoa nacionalne privrede. Inovativni operacioni menadžment odnosi se na unapređenje upravljanja procesima i resursima koji se koriste kako bi se tržištu isporučila vrednost, i time omogućilo povećanje konkurentnosti i ukupnog poslovnog uspeha kompanije. Od posebnog značaja su rešenja koja doprinose povećanju efikasnosti i efektivnosti proizvodnje i poslovanja, odnosno, zadovoljenju potreba tržišta.

Jedno od osnovnih pitanja revitalizacije privrede Srbije jeste identifikacija i podsticanje razvoja ključnih proizvoda i usluga koji utiču na povećanje bruto društvenog proizvoda. Realizacija ovih proizvoda i usluga podrazumeva upravljanje svim operacijama u stvaranju vrednosti, kroz integraciju aktivnosti inženjerstva i menadžmenta, uz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Cilj Simpozijuma SPIN’15 je predstavljanje i analiza inovativnih rešenja razvijenih u oblastima operacionog menadžmenta kroz radove učesnika iz akademskih, privrednih, vladinih i drugih organizacija i institucija, kao i debata na otvorenim tematskim sesijama. Namera je da se doprinese prevazilaženju gepa koji postoji u Republici Srbiji između akademskih istraživanja i rezultata, sa jedne strane, i postojeće poslovne prakse, sa druge. Posebna pažnja biće posvećena tematskim obastima u okviru Okruglog stola u cilju boljeg razumevanja i rešavanja aktuelnih problema.

Privredi Srbije su neophodne inovativne ideje i rešenja u svim disciplinama operacionog menadžmenta, od odnosa sa snabdevačima, do stvaranja finalnih proizvoda/usluga i njihovog plasmana na tržište. U traganju za takvim rešenjima, pozvani su svi zainteresovani iz privrednog i društvenog života da aktivno učestvuju i doprinesu razmeni ideja i znanja, u vezi sa svim aktuelnim temama simpozijuma SPIN’15.

 

Predsednik programskog odbora

Prof. dr Biljana Stošić
potpis