XI СКУП ПРИВРЕДНИКА И НАУЧНИКА СПИН ’17

Београд, 09-10. новембар 2017. године
Огранизатор скупа

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
ЦЕНТАР ЗА ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ


Позив Председника Програмског одбора СПИН ’17

Скуп привредника и научника (СПИН) је научни и стручни скуп који од 2003. године организује Центар за операциони менаџмент Факултета организационих наука у Београду. Операциони менаџмент (operations management) представља инжењерски приступ менаџменту који се бави истраживањима рационалног коришћења ресурса у производним и услужним процесима уз примену квантитативних метода и информационих система.

Покретач скупа је био др Зоран Радојевић (1942-2015), дугогодишњи успешни привредник, а потом и професор Факултета организационих наука у Београду. Од 2009. године скуп се организује сваке друге године, а неколико скупова је организовано у сарадњи са Привредном комором Србије.

Овогодишњи XI Скуп привредника и научника СПИН `17 је посвећен концепту штедљивог управљања ресурсима и процесима и могућностима његове шире примене у привреди Републике Србије. Штедљиво управљање ресурсима (lean management) представља део операционог менаџментa и широм света потврђену пословну праксу, развијену током 20. века у Јапану, која је усмерена ка елиминисању или минимизирању расипања ресурса и континуираном унапређењу процеса у производном и услужном сектору.

СПИН `17 је и прилика је да се присетимо да је Србија у пар наврата била почаствована да укаже гостопримство великанима теорије и праксе lean management-а. Први пут, пре 35 година када је г-дин Shigeo Shingo, један од утемељивача концепта, долазио у Београд и држао предавања о јапанској пословној фолософији. Иако су кашњења у примени савремених достигнућа у менаџменту погубна као и технолошка заостајања, тада је пропуштена шанса да се у Србији на системски и организован начин приступи повећању продуктивности у привреди. И други пут, када је крајем 2008. године у Београду боравио господин Masaki Imai, оснивач Каizen института и експерт lean management-а са вишедеценијским искуством у индустријској пракси Јапана. Утисак је да су, последње деценије, учињени неки скромни помаци у имплементацији lean концепта у привреди Србије, али и да, у том погледу, ни приближно нису искоришћена знања којима академска заједница располаже, а која могу у знатној мери унапредити перформансе и конкурентност српских компанија.

Основни циљ XI Скупа привредника и научника СПИН `17 је размена идеја, знања и искустава о lean management-у између заинтересованих привредника, менаџера и пословних људи са једне стране и истраживача и консултаната са универзитета са друге стране, а за добробит домаће привреде. Такође, намера организатора скупа је и да се учини макар скроман помак ка унапређењу сарадње дела српске привреде и академске заједнице у фокусу.

И да се, наравно, сви заједно још једном подсетимо да велику захвалност дугујемо несебичној природи јапанских lean менаџера и индустријских инжењера, као и јапанског народа у целини и његовој широкогрудости да са другима подели резултате сопствених достигнућа.

Председник Програмског одбора

Проф. др Драган Васиљевић